Telefon  +48 505-037-357

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega nadzór saperski?

Mimo że od czasów II wojny światowej minęło blisko 80 lat, na terenie naszego kraju wciąż znaleźć można niebezpieczne pozostałości działań militarnych. Saperzy nieustannie wykrywają groźne materiały, stąd popularność tzw. nadzorów saperskich nie budzi powszechnego zdziwienia. Czym w praktyce jest taki nadzór i w jakich przypadkach może okazać się niezbędny? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

 

Kiedy dokonuje się nadzoru saperskiego?

Nadzór saperski jest konieczny w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z obecnością materiałów niebezpiecznych np. na terenie inwestycji. Może to być zarówno teren związany z wcześniejszymi działaniami wojennymi, jak i obszar, na którym funkcjonowały zakłady przemysłowe. W takich przypadkach, przed rozpoczęciem prac budowlanych, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy terenu i oceny ryzyka. Jeśli zostanie stwierdzone, że istnieje prawdopodobieństwo napotkania materiałów niebezpiecznych, wówczas korzystanie z usługi nadzoru saperskiego staje się uzasadnione i nierzadko obowiązkowe.

 

Jak w praktyce przebiega nadzór saperski?

Nadzór saperski polega na stałej obecności specjalistów na terenie realizowanego przedsięwzięcia. Saperzy śledzą poszczególne etapy prac budowlanych i są gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w razie wykrycia materiałów o niebezpiecznym charakterze, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz wpływają negatywnie na środowisko. Może chodzić tutaj zarówno o niewybuchy czy niewypały pochodzenia wojskowego, jak i substancje żrące, łatwopalne czy toksyczne związane z działalnością przemysłową.

 

Jakie znaczenie ma nadzór saperski?

Ciągła obecność saperów na placu budowy w ramach takiego nadzoru ma przede wszystkim kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie inwestycji. Oprócz tego jednak służy minimalizacji strat czasowych wynikających z konieczności wstrzymania prac w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia. Dzięki zaangażowaniu saperów proces oczyszczania terenów z niebezpiecznych substancji przebiega sprawniej, a w konsekwencji tego szybciej dochodzi do wznowienia prac przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.


Prace saperskie z nadzorem