Telefon  +48 505-037-357

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekspertyzy saperskie i certyfikat czystości terenu

Wykonujemy ekspertyzy saperskie po dokładniej ocenie określonego terenu pod kątem występowania niebezpiecznych znalezisk. Elementem takiej ekspertyzy może być wywiad środowiskowy czy analiza dokumentów o historii miejsca. Jeśli to konieczne nawiązujemy współpracę ze służbami wojskowymi, które przekazują potrzebne informacje.

W ekspertyzie saperskiej znajduje się ocena stopnia niebezpieczeństwa oraz wskazuje miejsca szczególnego ryzyka. W opracowanym dokumencie określa się możliwe zagrożenia wynikające ze specyfiki terenu, warunki bezpiecznego wykonywania prac, a także precyzuje się wymogi niezbędne do spełnienia przed rozpoczęciem robót. Do prac wykorzystywane są nowoczesne technologie oraz doświadczenie pracowników, aby w pełni usunąć zagrożenia związane z obecnością niebezpiecznych materiałów na danym obszarze.

Po rozpoznaniu i oczyszczeniu terenu sporządzamy dokument dowodzący prawidłowego wykonania zlecenia w postaci certyfikatu czystości terenu. Certyfikat jest potwierdzeniem, że nasze działania wyeliminowały zagrożenia i można traktować dany obszar jako wolny od niewybuchów i niewypałów.

Ekspertyzy saperskie to niezbędne etapy dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenach, które mogą być zagrożone obecnością niewybuchów czy niewypałów. Dzięki starannej pracy wykwalifikowanych specjalistów oraz ich wszechstronnym analizom możliwe jest przeprowadzenie prac budowlanych czy innych inwestycji w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

 

Dokumentacja powykonawcza robót saperskich

Dokumentacja powykonawcza robót saperskich stanowi podstawowy element oceny przeprowadzonych prac. Właściwe opracowanie dokumentacji daje możliwość rzetelnej analizy, weryfikacji i potwierdzenia efektywności działań ekip saperów. Kluczowe jest, aby zawierała kompleksowe informacje na temat realizowanej operacji, niezbędne dla przyszłego monitoringu, analizowania ryzyka oraz planowania kolejnych zadań saperskich.

Dokumentacja powykonawcza zawiera szczegółowy zakres prac przeprowadzonych przez naszych specjalistów. W dokumencie można znaleźć informacje o czasie i miejscu działań, liczbie pracowników na danym terenie i ich uprawnieniach, wykazie użytego sprzętu, typie i miejscu znalezienia przedmiotów niebezpiecznych oraz metodach ich unieszkodliwienia. Integralnym elementem dokumentacji powykonawczej robót saperskich jest również dokumentacja zdjęciowa.

Regularne analizowanie i aktualizowanie dokumentacji powykonawczej robót saperskich pozwala na lepsze rozumienie specyfiki poszczególnych operacji oraz na identyfikację potrzeb zmierzających do optymalizacji procesów oraz zasobów.

Dokumentacja powykonawcza robót saperskich pełni niezwykle ważną rolę w procesie oceny i monitorowania przeprowadzonych działań specjalistycznych. Pozwala na rzetelne zweryfikowanie jakości wykonanej pracy, a także na identyfikację ewentualnych błędów czy zagrożeń dla ludzi i środowiska. Dokumentacja ta stanowi również ważne źródło informacji dla planowania kolejnych działań saperskich oraz doskonalenia metod i technologii stosowanych w tej dziedzinie.

 

Dlaczego warto zlecić sprawdzenie terenu saperom?

Polskie prawo nie nakłada na inwestorów czy wykonawców robót ziemnych obowiązku przeprowadzenia kontroli przez saperów. Niemniej jednak dokładne sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie terenu ze znalezionych materiałów niebezpiecznych pozwala na spokojne wykonywanie prac ziemnych pod instalacje czy budowy. Najczęściej rozpoznanie terenu wykonuje się już po znalezieniu w gruncie konkretnego przedmiotu. Wówczas alarmowane są odpowiednie służby, bezpieczniej jednak przeszukać teren zanim dojdzie do przypadkowego znalezienia niewypału.

Wezwanie wykwalifikowanych służb w przypadku odnalezienia przedmiotu, który wydaje się stanowić zagrożenie, jest absolutną koniecznością. Rozbrojenie czy wywiezienie niewybuchu wykonują również wojskowi specjaliści, jednak w ich gestii nie leży szczegółowe przeszukanie całości problematycznego obszaru. Takimi kwestiami zajmują się specjalistyczne firmy, jak nasza.

Działki pod budowy domu sprawdzamy do około 2,5 m głębokości, choć nasz sprzęt może wykrywać zagrożenie na głębokości 12 m.

Profesjonalne rozminowanie terenu daje pewność, że poruszanie się po nim będzie bezpieczne. Usługa jest jednorazowa, a zapewnia poczucie bezpieczeństwa na stałe. Dlatego też warto rozważyć sprawdzenie, co znajduje się w ziemi już na początkowym etapie prac na działce i wyeliminować ewentualne zagrożenie wybuchem, szczególnie w rejonach, gdzie w przeszłości prowadzono działania zbrojne.

 

Prace saperskie z nadzorem