Telefon  +48 505-037-357

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór saperski

Saperzy

Kontrola saperska terenu budowy przed rozpoczęciem prac nie zawsze jest możliwa. Wówczas należy ustanowić nadzór saperski, aby monitorować prace ziemne na terenie budowy zgodnie z aktualnymi potrzebami. Skorzystanie z usług specjalisty, prowadzącego na bieżąco rozpoznanie saperskie, pozwala bezpiecznie i bez zakłóceń wykonywać kolejne etapy inwestycji.

Nadzór saperski wprowadza się w sytuacji, gdy teren pod daną inwestycję znajduje się na obszarze z utrudnionym dostępem lub, ze względu na specyficzny rodzaj zabudowy nie jest możliwe jego wcześniejsze skontrolowanie za pomocą urządzeń wykrywających. Do obszarów, które nie nadają się do obiektywnej kontroli przez sapera, można zaliczyć:

  • tereny w sąsiedztwie konstrukcji metalowych, takich jak ogrodzenia, instalacje z rur stalowych czy innego rodzaju elementów przemysłowych, gdzie występuje metal,
  • rejony w pobliżu lub bezpośrednio pod płytami i elementami wykonanymi z żelbetonu, wśród których można wymienić mury oporowe, ogrodzenia, ale też torowiska i zabudowę drogową.

 

Jak prowadzony jest profesjonalny nadzór saperski?

Profesjonalny nadzór saperski związany jest z ciągłą obecnością specjalistów na terenie realizowanej inwestycji. Saperzy kontrolują wówczas poszczególne etapy prac budowlanych i podejmują natychmiastowe działania w przypadku pojawiania się materiałów o niebezpiecznym charakterze. Materiały lub substancje niosące zagrożenie mogą być pochodzenia wojskowego, ale też przemysłowego. W ramach realizowania nadzoru saperskiego możliwe jest wykrycie niewybuchów czy niewypałów, ale też substancji i elementów żrących, łatwopalnych i takich, które stanowią zagrożenie w przypadku manipulowania nimi czy narażania na działanie zmiennych temperatur.

Ciągła obecność saperów jest nie tylko wyrazem bezpieczeństwa, ale i pozwala znacznie skrócić czas działania w przypadku wykrycia ewentualnego problemu. Fachowcy mogą od razu podjąć prawidłowe kroki i oczyścić teren, ograniczając przestoje do minimum. Bez nadzoru saperskiego wszystkie prace muszą w takiej sytuacji zostać wstrzymane do czasu przyjazdu specjalistów i dokonania przez nich niezbędnych prac.

 

Znaczenie efektywnego nadzoru saperskiego

W dzisiejszych czasach rozbudowa infrastruktury oraz modernizacja istniejących obiektów to nieodłączny element rozwoju miast i miejscowości w Polsce. Ze względu na dynamiczne zmiany w krajobrazie, a także związane z tym wyzwania, niezwykle ważnym aspektem pracy wielu branż jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa nadzór saperski, który ma za zadanie identyfikację ryzyka wynikającego z obecności niewybuchów oraz ich neutralizację.

Nadzór saperski wykonuje szereg istotnych funkcji na różnych etapach projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Przede wszystkim jest to identyfikacja obszarów o potencjalnym ryzyku wystąpienia niewybuchów oraz ich klasyfikacja ze względu na stopień zagrożenia. W dalszej kolejności, w przypadku stwierdzenia zagrożenia, nadzór saperski zajmuje się opracowaniem planu rozminowania terenu oraz koordynacją prac związanych z neutralizacją niewybuchów. Ponadto, w trakcie prowadzenia prac budowlanych, efektywny nadzór saperski monitoruje przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz zapewnia ochronę osób i mienia.

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony mienia, nadzór saperski ma także istotne znaczenie dla efektywności realizacji inwestycji. W przypadku wystąpienia niewybuchów na terenie budowy, możliwe jest wystąpienie opóźnień oraz dodatkowych kosztów związanych z przerwami w pracach. Działań nadzoru saperskiego można więc uznać za inwestycję w odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację projektu, co w długiej perspektywie oznacza oszczędności czasu i środków finansowych.

 

Prace saperskie z nadzorem